เครื่องพ่นทางสาธารณสุขและเกษตร

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ยู 5 เอ็ม

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ทีเอฟ 35 อี

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ยู 40 เอชดี /เอ็ม-เอฟเอส

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ยู 15 เอชดี-เอ็ม

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ที.เอฟ. 95 เอชดี

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ทีเอฟ 65/20 อี

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา พอร์ต 423

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา อีโว 35

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ทีเอฟ 35 อี-เอฟที

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ทีเอฟ 35

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา ทีเอฟ 34

ดูรายละเอียดสินค้า

ไอจีบา นีบูโล

ดูรายละเอียดสินค้า

มารูยาม่า MS 0735 W (Maruyama MS 0735 W)

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.