พาแดน - มิพซิน 6 จี

ชื่อสามัญ :

คาร์แทป ไฮโดรคลอไรด์ (cartap hydrochloride) + ไอโซโพรคาร์บ (isoprocarb) 3%+3% GR

กลุ่มสาร :

กลุ่ม 14 + 1A

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ใช้ป้องกันและกำจัด เช่น หนอนห่อใบข้าวหนอนกอข้าว หนอนกออ้อย เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก
  • สูตรต้นตำรับยาเคลือบเม็ดทรายที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่มีฝุ่น ไม่ชื้นไม่เหนียวติดมือ

วิธีการใช้ :

  • ใช้ในนาข้าว ไร่อ้อย

อัตราการใช้ :

  • 3 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
  • 4 กิโลกรัมต่อไร่หว่านเมื่อพบการระบาดของหนอนกอข้าว
  • 5 กิโลกรัมต่อไร่หว่านเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยต่างๆ
  • หว่านเมื่อพบการระบาดหรือหลังหว่านข้าว 30 วันในข้าวนาหว่านน้ำตม หรือหลังปักดำ 20 วันในนาดำ และหว่านซ้ำห่างกัน 30 วัน
  • 5-8 กิโลกรัมต่อไร ใช้รองก้นหลุม  หรือโรยรอบโค่นอ้อย       

ขนาดบรรจุ :

  • 15 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.