ออนคอล 3 จี

ชื่อสามัญ :

เบนฟูราคาร์บ (benfuracarb) 3% GR

กลุ่มสาร :

กลุ่ม 1A

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชทั้งแมลงปากดูดและแมลงปากกัด เช่น หนอนกออ้อย แมลงบั่ว แมลงหวี่ขาวยาสูบ
  • เพลี้ยไฟฝ้ายเพลี้ยจักจั่นฝ้าย หนอนแมลงวันเจาะถั่ว แมลงในดินต่างๆ เช่น เสี้ยนดิน ปลวกด้วงหนวดยาวอ้อย แมงกะชอน แมลงนูนหลวง กุดจี ฯลฯ
  • สามารถรองก้นหลุมปลูกป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว และแมลงในดินหลายชนิด
  • ใช้ได้ทุกระยะพืช

วิธีการใช้ :

  • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น  ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลืองพืชตระกูลแตง มะเขือเทศ มันฝรั่ง ส้ม มะม่วง ลำไย ยาสูบ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ

อัตราการใช้ :

  • 4-5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อเริ่มมีการระบาดและหว่านซ้ำห่างกัน 30 วัน
  • 3-5 กรัมต่อหลุมใช้รองก้นหลุมก่อนหรือพร้อมปลูก เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ

ขนาดบรรจุ :

  • 1000 กรัม ,15 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.