ออนคอล

ชื่อสามัญ :

เบนฟูราคาร์บ (benfuracarb) 20% W/V EC

กลุ่มสาร :

กลุ่ม 1A

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงปากดูดและแมลงปากกัด เช่น เพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว แมลงบั่ว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกออ้อย หนอนเจาะ หนอนชอนใบ ด้วงปีกแข็ง
  • ฉีดพ่นได้ทุกระยะของพืช
  • ออนคอลเป็นสารชนิดดูดซึม

วิธีการใช้ :

  • ใช้ได้กับพืชทุกชนิด เช่น  ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ส้ม มะม่วง ลำไย องุ่น มันฝรั่ง พืชตระกูลแตง มะเขือเทศ กล้วยไม้ พืชผัก ไม้ดกไม้ประดับ ฯลฯ

อัตราการใช้ :

  • 30 -50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด

ขนาดบรรจุ :

  • 100 มิลลิลิตร, 500 มิลลิลิตร, 1000 มิลลิลิตร, 20ลิตร, 200 ลิตร

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.