อัลฟ่า - คอมบิ

ชื่อสามัญ :

เอสเฟนวาลีเรต (esfenvaierate) + เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) 1.25%+25% W/V EC

กลุ่มสาร :

กลุ่ม 3A + 1B

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงได้กว้างขวางหลายชนิด เช่นเพลี้ยอ่อนฝ้าย เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น ด้วงหมัดผัก หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะฝักถั่ว
  • ออกฤทธิ์ทั้งน๊อกและ ดูดซึม ถูกตัวตาย กินตาย

วิธีการใช้ :

  • ข้าว พืชผัก พืชไร่ ฝ้าย ดาวเรือง เป็นต้น

อัตราการใช้ :

  • 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาด เพลี้ยอ่อนฝ้ายในฝ้าย หรือ หนอนกระทู้ผักในดาวเรือง  
  • 30 – 50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดเพลี้ยไฟ หนอนห่อใบข้าว หนอนกอข้าว  ด้วงหมัดผักในคะน้า

ขนาดบรรจุ :

  • 1000 มิลลิลิตร

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.