แอพซิน

ชื่อสามัญ :

บูโพรเฟซิน (buprofezin)+ ไอโซโพรคาร์บ (isoprocarb) 5%+ 20% WP

กลุ่มสาร :

กลุ่ม 16 + 1A

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยต่างๆ เช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก เพลี้ยจักจั่นช่อมะม่วง เพลี้ยหอย เพลี้ยจักจั่นข้าว เพลี้ยแป้งในทุเรียน เงาะ น้อยหน่า ฯลฯ
  • ออกฤทธิ์ทั้งแบบสัมผัส ดูดซึม แมลงไม่สามารถลอกคราบได้และจะตายในที่สุด

วิธีการใช้ :

  • ในนาข้าว พืชไร่ ไม้ผล

อัตราการใช้ :

  • 60 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบเริ่มการระบาด

ขนาดบรรจุ :

  • 1000 กรัม

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.