นิวเทน เอ็ม-80

ชื่อสามัญ :

แมนโคเซบ(mancozeb) 80% WP

กลุ่มสาร :

กลุ่ม M3

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ป้องกันกำจัดโรคแอนแทรคโนส โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบจุดสีม่วง โรคกำมะหยี่ โรคตากบ ฯลฯ

วิธีการใช้ :

  • พืชผักพืชไร่ ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น หอม กระเทียม ส้ม มะนาว ทุเรียน กล้วยไม้ กุหลาบ มะลิ ข้าว เป็นต้น

อัตราการใช้ :

  • 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคโดยพ่นทุกๆ 5-7 วัน

ขนาดบรรจุ :

  • 100 กรัม, 1000 กรัม, 25 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาลิดาซิน

โซโร

กิโมโน (ท็อปซิน-เอ็ม + วาลิดาซิน)

นิวเทน เอ็ม-80

ท๊อปซิน-เอ็ม

เคทาโร่ (ลาบิไลท์ + คูพร๊อคแซท-เอฟ)

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.