ลาบิไลท์

ชื่อสามัญ :

ไทโอฟาเนต-เมทิล (thiophanate-methyl) + แมนโคเซบ (mancozeb) 20%+50% WP

กลุ่มสาร :

กลุ่ม M3 +1

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่น โรคเมล็ดด่าง โรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบแห้ง โรคเน่าคอรวงในข้าว  โรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม โรคราแป้ง โรคราดำ โรคแอนแทรคโนส  โรคเมลาโนส โรคสแคป โรคผลเน่าฯลฯ ในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล                  
  • ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึม พ่นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช

วิธีการใช้ :

  • นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ไม้ผล

อัตราการใช้ :

  • 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร
  • พ่นเมื่อพบการะบาดของโรคในข้าวโดยพ่น 2 ครั้ง ช่วงข้าวตั้งท้อง และข้าวออกรวง
  • พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคในพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล พ่นทุกๆ 7 วัน อย่างน้อย 2-3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ :

  • 1000 กรัม, 20 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาลิดาซิน

โซโร

กิโมโน (ท็อปซิน-เอ็ม + วาลิดาซิน)

นิวเทน เอ็ม-80

ท๊อปซิน-เอ็ม

เคทาโร่ (ลาบิไลท์ + คูพร๊อคแซท-เอฟ)

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.