เคทาโร่ (ลาบิไลท์ + คูพร๊อคแซท-เอฟ)

ชื่อสามัญ :

ไทโอฟาเนต-เมทิล (thiophanate-methyl) + แมนโคเซบ (mancozeb) 20%+50% WP / คอปเปอร์ซัลเฟต(ไตรเบสิก) [copper sulfate (tribasic)] 34.5% W/V SC

กลุ่มสาร :

กลุ่ม M3 +1 / M1

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

  • ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึม เช่น
  • ข้าว     โรคขอบใบแห้ง โรคกาบใบแห้ง โรคไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่าง โรคเน่าคอรวง โรคดอกกระถิน
  • พืชผัก ไม้ผล   โรคแคงเกอร์ โรคสแคป โรคราน้ำค้าง โรคใบจุดโรคใบจุดสีม่วง โรคแอนแทรคโนส (โรคกุ้งแห้ง)

วิธีการใช้ :

  • พืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าว มะนาว พืชตระกูลส้มพืชตระกูลแตง พืชผัก และไม้ผลอื่นๆ เป็นต้น

อัตราการใช้ :

  • ข้าว    “ลาบิไลท์”50 กรัม และ “คูพร๊อคแซท-เอฟ” 50 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 2 งานหรือ 1 ชุด ฉีดพ่นได้ 5 ไร่ พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของโรคในนาข้าวโดยพ่น 2 ครั้ง คือ ระยะข้าวตั้งท้อง และระยะข้าวออกรวง
  • พืชผักไม้ผล    “ลาบิไลท์” 25 กรัม และ“คูพร๊อคแซท-เอฟ” 25 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หรือ 1 ชุดฉีดพ่นได้ 5 ไร่
  • พ่นให้ทั่วเมื่อพบการระบาดของโรคพืชโดยพ่น 2-3 ครั้ง ทุกๆ 7 วัน

ขนาดบรรจุ :

  • 500 กรัม + 500 มิลลิลิตร

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาลิดาซิน

โซโร

กิโมโน (ท็อปซิน-เอ็ม + วาลิดาซิน)

นิวเทน เอ็ม-80

ท๊อปซิน-เอ็ม

เคทาโร่ (ลาบิไลท์ + คูพร๊อคแซท-เอฟ)

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.