เอ็นเนอร์จี้

คุณสมบัติ :

  • กระตุ้นให้เมล็ดข้าวงอกใต้น้ำได้ในสภาพน้ำขังในนาข้าว
  • ควบคุมการงอกของข้าววัชพืชและวัชพืชดื้อยาที่งอกใต้น้ำไม่ได้
  • ข้าวงอกเร็วขึ้นและรากยาวกว่าปกติช่วงให้ต้นข้าวไม่ล้มง่าย
  • ป้องกันเมล็ดข้าวเสียหายจากการทำลายของนกหนู
  • ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย
  • กำจัด ข้าววัชพืช ได้แก่ข้าวดีด ข้าวแดง ข้าวหาง วัชพืชอื่นๆที่งอกใต้น้ำไม่ได้เช่น หญ้าดอกขาว หญ้าแดง เป็นต้น

อัตราและวิธีใช้ :

  • 40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 10 ลิตร ราดเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กระสอบ (20-25 กิโลกรัม) และทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง (1 คืน)แล้วนำไปหว่านในแปลงนาที่น้ำขังลึก 5-10 เซนติเมตร โดยรักษาระดับน้ำไว้ 20-30 วัน
  • 1 ขวด ผสมน้ำราดได้ 6 กระสอบ และนำไปหว่านได้ 6 ไร่

ขนาดบรรจุ :

  • 250 มิลลิลิตร

หมายเหตุ:

ให้ใช้ภาชนะที่เป็นพาสติกสำหรับผสมสารเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซาซุเกะ

บิ๊กซัน

ฟิตเฟิร์ม

เตกิเมน

ฮีโร่-คอมบิ

เอ็นเนอร์จี้

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.