บิ๊กซัน

คุณสมบัติ :

  • ธาตุอาหารรอง          แคลเซียม(CaO) 7%
  • ธาตุอาหารเสริม        สังกะสี (Zn) 3% โบรอน (B) 0.5% และโมลิบดีนัม (Mo) 0.1%
  • ปุ๋ยเคมีน้ำที่ดูดซึมได้ดีและพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีทั้งทางใบและทางราก
  • ช่วยเสริมสร้างส่วนต่างๆของพืชให้เจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง
  • สำหรับข้าว ช่วยสะสมอาหารเตรียมพร้อมในการออกรวง ช่วยผสมเกสร เมล็ดไม่ลีบ ออกรวงสม่ำเสมอ เมล็ดเต็มป้องกันเมล็ดร่วง น้ำหนักดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น เน้นระยะช่วงเพิ่มผลผลิต
  • พืชแนะนำ  ข้าวและพืชทุกชนิด และทุกระยะการเจริญเติบโต

อัตราและวิธีใช้ :

  • 30-50 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ควรพ่นทุกๆ 7 วัน
  • ฉีดพ่นข้าว 60 วันช่วยผสมเกสร บำรุงเมล็ดข้าวให้สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต
  • สามารถใช้ผสมร่วมกับสารป้องกันและกำจัดโรคพืชและแมลงได้

ขนาดบรรจุ :

  • 1000 มิลลิลิตร

หมายเหตุ:

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ซาซุเกะ

บิ๊กซัน

ฟิตเฟิร์ม

เตกิเมน

ฮีโร่-คอมบิ

เอ็นเนอร์จี้

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.