ประวัติบริษัท

         - ในปีพุทธศักราช 2513 ได้ก่อตั้งบริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด โดยการร่วมทุนระหว่างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยและบริษัทในเครือของชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์ในรูปบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เคมีเพื่อใช้ในเคหะสถานและสาธารณสุข และเครื่องมืออุปกรณ์พ่นยา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2513
          - ในเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช 2514 บริษัทฯ เปิดโรงงานผลิต ที่ริมฝั่งเจ้าพระยา ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
          - ในเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2520 ย้ายโรงงานมาตั้งที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่กว่า 22 ไร่จนถึงปัจจุบัน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาด รวมถึงการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพรักษามาตราฐาน ของสินค้าให้ดีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
          - เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2531 ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
          - ปีพุทธศักราช 2538 บริษัทฯ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา บนเนื้อที่มากกว่า 118 ไร่ จังหวัดสุพรรณบุรี มีห้องแล็บที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ครบวงจร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบต่างๆ รวมทั้งค้นคว้าหาอัตราการใช้และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปจัดจำหน่าย และยังเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและฝึกอบรมนักวิชาการเกษตร สมาชิกสหกรณ์การเกษตร ร้านค้า และเกษตรกรทั่วไป ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาและธุรกิจเอกชน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

          กว่าครึ่งศตวรรษของการดำเนินธุรกิจเคมีเกษตร บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรในทุกพืชทั่วทุกภาคของประเทศไทย
          ความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยให้มีความก้าวหน้าเข้มแข็ง ยั่งยืนและปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เป็นพันธกิจสำคัญของเรา บริษัทที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราพระอาทิตย์”
          50 ปี แห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจจะเป็นแรงผลักดันให้เราเคียงข้างเกษตรกรและมุ่งมั่น พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งของเคมีเกษตรทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัยเพื่อนำพาเกษตรกรไทยสู่เกษตรกรรมยุค 4.0 และความเป็นเลิศในการเป็นครัวของโลกภายใต้คำขวัญที่ว่า
         “มุ่งพิทักษ์ผลผลิต รักษ์สิ่งแวดล้อมและชีวิต เพื่อนสนิทมิตรเกษตรกร”

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.