โนมินี่ / บูเกิล

ชื่อสามัญ :

บิสไพริแบก-โซเดียม (bispyribac-sodium ) 10% W/V SC / ฟีโนซาฟรอป-พี-เอทิล (fenoxaprop-P-ethly) 6.9% W/V EC

กลุ่มสาร :

กลุ่ม B / A

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

- กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู

- กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ตาลปัตรฤาษี โสน

- กำจัดวัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทรายและหนวดปลาดุก

- สารเสริมประสิทธิภาพ“ซันบินเดอร์” จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น

- สาร บิสไพริแบก-โซเดียมผลิตภัณฑ์จาก Kumiai Chemical Industry Co.,Ltd.ประเทศญี่ปุ่น

วิธีการใช้ :

- ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวหว่านน้ำตมหลังหว่านข้าว 10-15 วัน

- ใช้สำหรับกำจัดทั้งวัชพืชใบแคบวัชพืชใบกว้าง และวัชพืชตระกูลกก

อัตราการใช้ :

- “โนมินี่” 40  มิลลิลิตร และ “ซันบินเดอร์” 40 มิลลิลิตร และ “บูเกิล” 40 มิลลิลิตร

- ผสมน้ำ 60-80 ลิตร  พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ ที่ 10-15 วันหลังหว่านข้าว

- ให้ระบายน้ำออกก่อนพ่นสารและทดน้ำเข้าแปลงนาหลังพ่น 2-3 วัน

ขนาดบรรจุ :

(250 มิลลิลิตร + 250 มิลลิลิตร + 500 มิลลิลิตร)

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โนมินี่ /ไรซ์แม็ก

เซนโซ่

นาการ์ด

โนมินี่

ยูนิตี้

นาโก้

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.