โนมินี่โกลด์ / ไรซ์แม็ก ยุคทอง

ชื่อสามัญ :

บิสไพริแบก-โซเดียม (bispyribac-sodium) 10% W/V OF + โคลมาโซน (clomazone) 48% W/V EC

กลุ่มสาร :

กลุ่ม B + F4

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

- กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าดอกขาว หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู

- กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสน

- กำจัดวัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทรายและหนวดปลาดุก

- ผลิตภัณฑ์จาก Kumiai Chemical Industry Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

- ผลิตภัณฑ์จาก บจก. FMC AG (ประเทศไทย)

วิธีการใช้ :

- ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในข้าวนาหว่านน้ำตมและนาดำหลังจากหว่านข้าว 7-10 วัน

- ใช้สำหรับวัชพืชหลักได้ทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้าง และวัชพืชตระกูลกกต่างๆ

อัตราการใช้ :

- “โนมินี่ โกลด์” 40 มิลลิลิตรและ “ไรซ์แม็ก” 100 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบน พื้นที่ 1 ไร่ ที่ 7-10 วัน หลังหว่านข้าว

- ระบายน้ำออกก่อนพ่นสารและทดน้ำเข้าแปลงนาหลังพ่น 2-3 วัน

ขนาดบรรจุ :

(250 มิลลิลิตร + 500 มิลลิลิตร)

หมายเหตุ :

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โนมินี่ /ไรซ์แม็ก

เซนโซ่

นาการ์ด

โนมินี่

ยูนิตี้

นาโก้

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.