แซทเทอน - ดี

ชื่อสามัญ :

2,4 ดี-ไอโซบิวทิล (2,4-D isobutyl) + ไทโอเบนคาร์บ (thiobencarb) 2% + 5% GR

กลุ่มสาร :

กลุ่ม N + O

รายละเอียด

คุณสมบัติ :

- สามารถคุมและกำจัดข้าววัชพืชในนาข้าวได้กำจัดได้ดีเยี่ยมสำหรับวัชพืชยังไม่โผล่พ้นน้ำ

- กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าข้าวนก หญ้าแดง หญ้านกสีชมพู

- กำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา ตาลปัตรฤาษี โสน

- กำจัดวัชพืชตระกูลกก เช่น กกขนาก กกทรายและหนวดปลาดุก

- กำจัดข้าววัชพืชเช่น ข้าวดีด ข้าวแดง ข้าวหาง

วิธีการใช้ :

- ใช้คุมฆ่าวัชพืช (early post-emergence) และหลังวัชพืชงอก (post-emergence)  ในข้าวนาหว่านน้ำตมและนาดำ

อัตราการใช้ :

นาดำ : หว่านแซทเทอน-ดี อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปักดำ

นาหว่านน้ำตม : หว่านแซทเทอน-ดี อัตรา 5-6 กิโลกรัมต่อไร่หลังหว่านข้าว 5-7 วัน

ขนาดบรรจุ :

15 กิโลกรัม

หมายเหตุ :

ก่อนหว่าน “แซทเทอน-ดี” ให้ทดน้ำเข้านา และรักษาระดับ 5-10 เซนติเมตรได้อย่างน้อย 30 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โนมินี่ /ไรซ์แม็ก

เซนโซ่

นาการ์ด

โนมินี่

ยูนิตี้

นาโก้

ติดต่อเรา..

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์
ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

CALL : 02-254-8301-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หยุดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Copyright © 2020 T.J.C.CHEMICAL.Co.,Ltd. All Rights Reserved.