h9 png

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมนา "การเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร"

 

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดสัมนาในหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร"

ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา จำกัด อ.เมืองฯ จ.สงขลา โดยมีคุณธวัชชัย เรืองรัตน์ธรรม ผู้จัดการใหญ่บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการจัดการองค์กรฯ และข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ค้นหาตาม ชื่อสินค้า