h9 png

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมกับบริษัท เอ.บี.เค. จำกัด จัดอบรมเรื่องการใช้เครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา

 

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด โดยคุณเพียร เพชรอาวุธ ร่วมกับบริษัท เอ.บี.เค. จำกัด ได้จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฟาร์ม กรุงไทย จำกัด

เรื่องการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน IGEBA และการบำรุงรักษาเครื่องพ่น พร้อมทั้งการสาธิตการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา

ค้นหาตาม ชื่อสินค้า