h9 png

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมออกบูทกิจกรรมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี จำกัด ครั้งที่ 25

 

บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด ร่วมออกบูทกิจกรรมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี จำกัด ครั้งที่ 25

ณ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองปรงสามัคคี จำกัด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภายในงานมีการเปิดตัวสารช่วยข้าวงอกใต้น้ำ "เอ็นเนอร์จี้"

และได้รับการตอบรับจากสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา

 

ค้นหาตาม ชื่อสินค้า